...
Tuyển Lễ Tân : 01 người

Mô tả công việc Thực hiện các hoạt động thu chi tại cửa hàng Quản lý Đơn hàng đặt của khách hàng/ Đặt hàng cho cửa hàng về công ty/ Kiểm kê hàng hóa tại cửa hàng. Thực hiện các báo cáo của cửa hàng lên cấp trên Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cửa hàng trưởng hoặc cấp trên.

...
Tuyển nhân viên Massage: 03 người

Mô tả công việc Thực hiện các hoạt động thu chi tại cửa hàng Quản lý Đơn hàng đặt của khách hàng/ Đặt hàng cho cửa hàng về công ty/ Kiểm kê hàng hóa tại cửa hàng. Thực hiện các báo cáo của cửa hàng lên cấp trên Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cửa hàng trưởng hoặc cấp trên.

...
Tuyển thu ngân: 03 người

Mô tả công việc Thực hiện các hoạt động thu chi tại cửa hàng Quản lý Đơn hàng đặt của khách hàng/ Đặt hàng cho cửa hàng về công ty/ Kiểm kê hàng hóa tại cửa hàng. Thực hiện các báo cáo của cửa hàng lên cấp trên Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cửa hàng trưởng hoặc cấp trên.